Od 1.ledna 2022 bude fungovat centrální registr psů. Jeho provozovatelem bude Komora veterinárních lékařů České republiky . V novele veterinárního zákona to odsouhlasila vláda. Registr bude neveřejnou databází.  Čipování psa je povinné od loňského roku. Databáze byly zatím jen dílčí, bez povinnosti registrace.Do centrálního registru budou mít přístup soukromí veterináři, státní veterináři a policie, která ho bude využívat například při nalezení zaběhnutého pejska. Cenu za zapsání psa do centrální evidence bude určovat individuálně veterinární lékař v rámci ceny za vakcinaci proti vzteklině. Vetrinářní lékaři budou povinni zapsat psa do této evidence do sedmi pracovních dní od čipování nebo očkování či přeočkování.Ve stejné lhůtě musejí také zapsat změny v informacích o chovateli. Povinnost dovést psa k veterináři , aby ho mohl zapsat ,však bude na majiteli.  Předpoklad je , že většina psů bude zapsána do  roka od nabytí účinnosti novely, přechodné období je však na tři roky.  Pouze soukromí veterináři budou moci v systému zapisovat psy, údaje o očkování nebo přeočkování proti vzteklině a změny majitele nebo trvalou změnu adresy místa chovu psa.

 

Zdroj: Svět myslivosti 2/2021