O Nás

Zájmem každého myslivce je jak práce se zvěří, ochrana přírody a krajiny,

tak i dodržování mysliveckých pravidel, tradic a zásad.

Myslivecký spolek Golčův Jeníkov

Hlavní činností spolku je společný výkon práva v souladu se schváleným plánem mysliveckého hospodaření, lovu a veřejně prospěšná činnost.

Členskou základnu tvoří v současné době 23 členů.

Výměra honitby je v současnosti 1358 ha, z toho zabírá:

 • zemědělská plocha 1016 ha
 • lesní plocha 313 ha
 • vodní plocha 17 ha (rybníky Přelívač,Nový,Waltrovy, Římovický)
 • ostatní plocha 12 ha.

V naší honitbě lze spatřit hlavně zvěř srstnatou: zvěř srnčí, zvěř černou – prase divoké a v posledních letech i zvěř dančí.
Z pernaté zvěře pak převažuje hlavně kachna divoká, tzv. březňačka. Spolek podporuje i přirozený odchov kachen divokých tím, že buduje na
vodních plochách hnízdící budky.
Drobné užitkové zvěře jako je zajíc polní či bažant je velmi málo a v posledních letech nejsou tedy loveni.
Ze zvěře dravé se u nás vyskytuje liška obecná, jezevec lesní, kuna lesní. Mezi významnou lovnou zvěř patří nejen zvěř srnčí, ale velké
úsilí je věnováno odlovu zvěře černé, díky čemuž se pak daří i snižovat škody ,která zvěř způsobuje na zemědělských plodinách.

V roce 2019-2020 Myslivecký spolek Golčův Jeníkov vybudoval víceúčlovou stavbu,na které členové spolku odpracovali 3119 brigádnických
hodin . Nicméně si spolek vybudoval nové zařízení, včetně potřebného prostoru pro posezení
i sociálního zařízení.
Pro pořádání každoročních střeleckých soutěží má spolek schválenou mobilní brokovou  střelnici.
Od září jsou pořádány společné lovy na drobnou zvěř, které jsou tradičně zakončeny poslední lečí.
Myslivecký spolek vedle aktivit  na úseku myslivosti organizuje nebo se podílí na organizaci kulturních akcí ,mezi které
patří  především:
 • každoroční pořádání tradičního mysliveckého plesu, v roce 2020 proběhl již 71. ročník
 • spolupodílí se na pořádání akcí pro děti i dospělé

 

Myslivost však není jen lov, je to celoroční práce našich členů, od budování a péči

o myslivecká zařízení, přikrmování lesní zvěře, sebevzdělávání v oblasti myslivosti.

 


Činnost spolku

Starost o honitbu

 • pravidelné zimní přikrmování zvěře
 • poskytuje zvěři celoroční přísun minerálů a soli
 • sušení sena, navážení obilí
 • zajištění chovu kachen divokých
 • péče o vodní ptactvo – nové budky na rybnících
 • zajištení lovu dle schváleného mysliveckého plánu

Bridády

 • výstavba odchovny
 • oprava posedů a krmelců
 • uklid odpadků v honitbě

Kultura

 • Střelecký den
 • Myslivecký ples
 • Pálení čarodějnic
 • Letní kina
 • Loučení s létem
 • Dětský den

Členská základna

Členskou základnu tvoří nyní 23 členů:

Ing. Vítězslav Bezpalec, Jan Beran,Jaroslav Brebis, Stanislav Forman,Lukáš Karlík, Karel Karlík, Ing. Martin Knický,Petr Krepčík, Karel Koutný, Ing. Pavel Koláčný, Stanislav Míchal, Jiří Míchal, Josef Pospíšil, Jindřich Ronovský, Martin Steklý, Čenda Steklý, Roman Šlechta, Ing. Miroslav Špitálník, Josef Šveřepa, Zdeněk Vondra, František Víšek, Antonín Vrdský, Ondřej Zeman.

Výbor spolku:

předseda spolku Petr Krepčík, místopředseda  Lukáš Karlík, jednatel  Ing.Pavel Koláčný, finanční hospodář Ing.Miroslav Špitálník, myslivecký hospodář Stanislav Míchal, členové výboru Ondřej Zeman a Roman Šlechta

Petr Krepčík

Petr Krepčík

Předseda spolku

Lukáš Karlík

Lukáš Karlík

Místopředseda spolku

Ing. Pavel Koláčný

Ing. Pavel Koláčný

Jednatel spolku

Ing. Miroslav Špitálník

Ing. Miroslav Špitálník

Finanční hospodář

Stanislav Míchal

Stanislav Míchal

Myslivecký hospodář

Ondřej Zeman

Ondřej Zeman

Člen výboru

Roman Šlechta

Roman Šlechta

Člen výboru

KYNOLOGIE

Jmenuji se ÁDA a představím Vám sebe i své

kamarády :Carrey, Arku, Sáru, Rona a Hokiho….

Ada ( Argo z Kladivovic chovu)

Ada ( Argo z Kladivovic chovu)

všeobecně lovecky upotřebitelný pes

CARREY od Tekly

CARREY od Tekly

všeobecně lovecky upotřebitelný pes

SÁRA z Býchorska

SÁRA z Býchorska

ve výcviku

RON (Dan z Bencova dvora)

RON (Dan z Bencova dvora)

všeobecně lovecky upotřebitelný pes

HOKI ( Dyk z Čekánovských důlů)

HOKI ( Dyk z Čekánovských důlů)

lovecky upotřebitelný pes- norování

ARKA od Rousínovského mlýna

ARKA od Rousínovského mlýna

všeobecně lovecky upotřebitelný pes

Sponzoři

                                                                                                        Děkujeme za finanční podporu :

                                                                                                         Městu Golčův Jeníkov

                                                                                                                

                                                                                                         f.AUTOVRAKOVIŠTĚ OKROUHLICE 

                                                                                                       

                                                                                                             f.Vanad 2000,a.s.

                                                                                                      

                                                                                                            f.OPaLL-AGRI,s.r.o.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

                                                                                                            f.APIO.cz.

                                                                                                            f.JETTI,a.s.

                                                                                                           Zemědělskému obchodnímu družstvu Skryje

Stránky pro Vás připravuje

Lenka Žiaranová, MVDr.