V  sobotu 23.3.2024 se v Kopaninách konala výroční členská schůze našeho mysliveckého spolku. Sešlo se nás celkem 20 členů, tedy vynikající účast, nepřítomní se omluvili.Schůzi zahájil předseda spolku Petr Krepčík ,přivítal členy a představil jednotlivé body schůze. Hned na začátku jsme tedy pogratulovali k životnímu jubileu př. Fr. Víškovi a také moc poděkovali za dlouholetou  činnost v našem spolku př. Ronovskému, který se tak s námi rozloučil ,ale stejně se budeme i nadále vídat.Rok 2023 celkově shrnul ve svém vystoupení jednatel Ing. Pavel Koláčný. Myslivecký hospodář Stanislav Míchal pak seznámil všechny přítomné  o stavech zvěře, odlovech  i plánu odlovu pro tento rok. Následně vystoupil finanční hospodář Ing. Miroslav Špitálník. Shrnul finanční situaci jak za rok 2023, tak i výhled pro letošní rok 2024.  I za rok 2023 bylo finanční vyrovnání za nadměrný odlov černé zvěře, dotace od Města GJ i ostatních sponzorů nemalým bonusem do naší pokladny.Martin Steklý pak přednesl výsledek činnosti revizní komise. Lukáš Karlík nás seznámil se vším co se bude opravovat i dělat. Probrány byly také poplatkové odlovy, brigádnické hodiny, nákup káčat, jednání s novým majitelem Nového rybníka, pořádání honů i plesu v roce 2025.  Následovala diskuze……. Předseda Petr Krepčík pak shrnul  všechny potřebné body pro závěrečné usnesení.  Po ukončení schůze opět vynikající pozdní oběd od p. Karlíkové, volná zábava, povídání…  Foto jsem přidala do galerie.