Únor až březen jsou měsíce, kdy probíhá každoroční sčítání zvěře. Napovídá, jak zvířata přežila zimu, neboť v zimních měsících dochází k častějším úhynům zvěře. Na základě výsledku tohoto sčítání je pak postaven plán hospodaření i plán lovu. Letošní sčítání je naplánováno na soboty : 6.2.2021 a 6.3.2021. Níže je odkaz na podrobnější informace včetně formuláře.

Zdroj: Kraj Vysočina

 

https://www.kr-vysocina.cz/scitani-zvere/ds-303083