Měsíc říjen je nejen pro nás ,ve znamení honů na kachnu divokou. První hon jsme uspořádali 7.10.2023 hned po obědě.Opět k nám zavítali hosté, což nás vždy potěší. Počasí bylo krásné, slunečné, podzimní. Zahájení honu bylo  v součinnosti s policií.Kontrola průkazů, dechové zkoušky, vše proběhlo v pořádku a mohlo se tedy začít.Po úvodním slovu předsedy Petra Krepčíka a mysliveckého hospodáře Stanislava Míchala , se všichni vydali k Novému rybníku. Kachny lítaly a tak i výsledek byl skvělý …sloveno 116 ks. Hned další týden v sobotu 14.10. jsme uspořádali následný hon. Lovilo se opět na Novém rybníku. Počasí nás však pozlobilo, velký vítr, déšť…no kachnám se létat nechtělo…kluci nasedali na loďky…nevypadalo to vůbec dobře.. Nakonec ale sloveno pěkných 79 ks ( 42 kačerů, 37 kačen). Promočení, vymrzlí, ale spokojení…Výborný gulášek ( od Rendy) s knedlíkem  pak zahřál a tak se mohlo dále povídat a užit si společné chvíle. Lovu zdar!

Fotografie z honu jsou v galerii.