Vzhledem k tomu, že jdeme do honů  je dobré si zde připomenout Nařízení Komise EU 2021 /57 …přechodné období už je pryč a tak od 15.2.2023 platí právně technický příkaz zakazující:

a)brokové olověné střelivo  „na  mokřadech „, tedy dle právního výkladu  Evropské komise v okruhu 100 metrů okolo každé sebemenší vodní plochy

b)vystřelování broků, u nichž je koncentrace olova ( vyjádřeno jako kov)rovna nebo vyšší než 1% hmotnostních

c)nošení jakýchkoliv takových broků, pokud se tak stane během střelby v mokřadu nebo jako součást cesty za účelem střelby v mokřadu.

V příloze přikládám celé Nařízení  EU… přečíst si přílohu!

eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0057&from=EN