V sobotu 24.6.2023 jsme  pořádali naši tradiční akci „Střelecký den “ a to již 10 ročník .  Hned po deváté hodině se k nám sjelo rekordních 31střelců, kamarádů a známých. Po nezbytném přivítání a kávičce proběhlo rozlosování a již se odcházelo do blízkého vyznačeného areálu. Areál pro soutež byl pečlivě připraven: tráva posekána, vyznačena střelecká místa , postaveny  stany a v nich instalované stoly i lavičky . Předseda našeho spolku Petr Krepčík a myslivecký hospodář Stanislav Míchal ujasnili pravidla a bezpečnost pro celou akci.Počasí se umoudřilo, zůstala jen mokrá tráva a tak se hned mohlo začít. Je to sice jak říkáme“ sranda mač“ ale střelci se soustředí , navzájem se dobírají a nedají si nic zadarmo.Soutěž je soutěž. U klubovny se mezitím začalo grilovat prasátko, a zde na střelnici se paní Čápová ujala grilování klobásek. V poledne pak každému moc chutnaly.Někteří razili teorii, že střelec musí být hladový, no tak si klobásku dali až po soutěžilaughing. Okolo 15 hodiny se šlo již do finále, opět rozstřely ..až nakonec to bylo vše jasné. Takže rychle vše pečlivě uklidit a hurá zpět ke klubovně.Zde již vonělo ugrilované prasátko….Vyhodnotit výsledky, nadepsat diplomy.Připraveny byly pěkné ceny a to nejen pro vítěze .Nástup a vyhlášení výsledků:

Ženy nám letos soutěžily dokonce tři : 1. místo obsadila Pavlína Hronová , 2. místo Vlastimila Hájková a 3. místo Hana Vondráčková.

 

No a medailové pozice mužů:

 1. místo po skvělém výkonu obsadil Stanislav Míchal.

Druhé  místo Luboš Miláček a třetí místo pak patřilo Petru Krepčíkovi.

                                                

Čestnou cenu “ Chovatel holubů „si odnesli : Pavel Čapský a Josef Zimmerman.

Den ještě zdaleka nekončil,připraveno bylo i spoustu sladkostí ke kávě(ochutnala jsem a super a velké díky),no a  grilované prasátko se pěkně pomalu ořezávalo a bylo opravdu,opravdu vynikající, tekutin byl také dostatek a tak se mohlo dál v přátelském duchu pokračovat a povídat a povídat. Foto z tohoto vydařeného dne je v galerii.