Tuto sobotu 18.3.2023 se u nás v Kopaninách konala výroční členská schůze našeho mysliveckého spolku. Sešlo se nás celkem 19 členů, tedy vynikající účast, nepřítomní se omluvili.Schůzi zahájil předseda spolku Petr Krepčík ,přivítal členy a představil jednotlivé body schůze. Rok 2022  celkově shrnul ve svém vystoupení jednatel Ing. Pavel Koláčný. Myslivecký hospodář Stanislav Míchal pak seznámil všechny přítomné  o stavech zvěře, odlovech , sčítání zvěře i plánu odlovu pro tento rok. Následně vystoupil finanční hospodář Ing. Miroslav Špitálník. Shrnul finanční situaci jak za rok 2022, tak i co nás čeká v roce 2023, případně i v roce 2024. Plusem bylo finanční vyrovnání za nadměrný odlov černé zvěře, dotace od Města GJ i ostatních sponzorů.Pan Beran pak přednesl výsledek činnosti revizní komise. Na to navázal Lukáš Karlík a seznámil nás se vším co se bude opravovat i dělat. Do našich řad byl pak jednohlasně přijat přítel Karel Koutný. Není to pro nás žádný nováček, neboť již roky se častní nejen našich akcí, ale i brigád.  Následovala diskuze, potřebujeme se rozhodnout ohledně barvy fasády a také finálního dokončení odchovny, také jak budeme pořádat hony….. Předseda Petr Krepčík pak shrnul  všechny potřebné body pro závěrečné usnesení. Naplánovaly se také  kulturní akce, které bychom chtěli pořádat. První nás čeká hned 30.4. “ Pálení čarodějnic “ , další pak náš oblíbený “ Střelecký den “ 24.6. a také máme již termín plesu pro rok 2024 – 3.2. Po ukončení schůze opět vynikající pečeně od p. Karlíkové, volná zábava, povídání…. .  Foto jsem přidala do galerie.