Sobotní odpoledne 19.3.2022  a v Kopaninách se konala výroční členská schůze našeho mysliveckého spolku.Letos již tedy tradičně, se vším a v plné parádě. Předseda spolku Petr Krepčík přivítal členy a představil jednotlivé body schůze. Uplynulý rok 2021 celkově shrnul ve svém vystoupení jednatel Ing. Pavel Koláčný. Myslivecký hospodář Stanislav Míchal podrobně vylíčil  informace o stavech zvěře, odlovech , sčítání zvěře. Pan Beran přednesl výsledek činnosti revizní komise. Na to navázal finanční hospodář Ing. Miroslav Špitálník. Jasně  a přesně vyhodnotil naší finanční situaci  a z toho i plynoucí další body naší činnosti pro rok 2022. Následovala diskuze . Předseda Petr Krepčík pak shrnul  všechny potřebné body pro závěrečné usnesení. Naplánovala se tak jak dostavba , další potřebné opravy mysliveckého zařízení, rozpočty, plány odlovů. Ale také kulturní akce, které bychom chtěli pořádat a to jak klasický „Střelecký den“, tak i akce pro děti “ Pálení čarodějnic, Dětský den…“. Pak již následovala taková ta volnější část, povídání a hlavně výborný pozdní oběd (od p. Karlíkové) .  Foto jsem přidala do galerie.